Η έρευνα συνεχίζεται ...

Η έρευνα συνεχίζεται ...

Πώματα Αμμωνιτών 130 εκατομμυρίων ετών στον Αστακό

Άπτυχοι δηλαδή πώματα Αμμωνιτών βρήκαμε κοντά στον αστακό στη ζώνη σχιστόλιθων με Πωσειδώνιες (Δογγέριο).

Cornaptychus

Δογγέριο: Η μεσαία από τις τρεις υποπεριόδους (υποδιαπλάσεις) στις οποίες διακρίνεται η Iουρασική περίοδος. Τοποθετείται ανάμεσα στο Λιάσιο και στο Mάλμιο, με αφετηρία πριν από 130 εκατ. έτη και διάρκεια περίπου 15 εκατ. έτη. Χωρίζεται σε τρεις εποχές (σειρές), την κατώτερη, τη μέση και την ανώτερη, και σε τέσσερις ηλικίες (βαθμίδες), την Ααλένιο, τη Βαγιόσιο, τη Βαθόνιο και την Καλόβιο.
Στην Ελλάδα στρώματα της δ. υποπεριόδου (κονδυλώδεις ασβεστόλιθοι, σχιστολιθικά πετρώματα και τεφροί αμμωνιτοφόροι) έχουν εντοπιστεί στη ζώνη μεταξύ του Ιονίου πελάγους και της Αδριατικής. Στην περίπτωσή μας τους εντοπίσαμε στην περιοχή του Αστακού.


Lamellaptychus lamellosus