Η έρευνα συνεχίζεται ...

Η έρευνα συνεχίζεται ...

Γαστερόποδα Από το όρος Κανάλα στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας

Γαστερόποδα από το όρος Κανάλα, κοντά στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας ... Ζώνη Γάβροβου .... Ανώτερο Κρητιδικό ... ηλικίας περίπου 65 εκατομμυρίων χρόνων. 


Acteonella


Nerinea