Η έρευνα συνεχίζεται ...

Η έρευνα συνεχίζεται ...

Άπτυχοι Αμμωνιτών στον Αστακό

Άπτυχοι Αμμωνιτών στον Αστακό
Συχνά μαζί με τους αμμωνίτες μέσα στα ιζήματα βρίσκονται και διάφορες πλάκες είτε ασβεστολιθικής είτε κερατινώδους σύστασης. Οι ασβεστολιθικές αποτελούνται από δύο τμήματα που μοιάζουν με Δίθυρα και ονομάστηκαν ΄Απτυχοι (aptychi) ενώ οι κερατινώδεις από ένα και μόνο τμήμα μορφής “πεταλούδας” και ονομάστηκαν Ανάπτυχοι (anaptychi). 
Οι τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι άπτυχοι και ανάπτυχοι είναι οι παραμορφωμένες κάτω σιαγόνες των Αμμωνιτών, οι οποίες είχαν κερατινώδη σύσταση (ανάπτυχοι) στους Αμμωνίτες του Παλαιοζωικού και Τριαδικού, ενώ στους Αμμωνίτες του Ιουρασικού-Κρητιδικού οι άπτυχοι είναι η κάτω σιαγόνα που φέρει ασβεστιτικές επιφλοιώσεις.

Cornaptychus rapolanus

Lamellaptychus lamellosus

3: Cornaptychus