Η έρευνα συνεχίζεται ...

Η έρευνα συνεχίζεται ...

Νέα ευρήματα από τη ζώνη του Γαβροβου στα όρη του Βάλτου ......Nummulites

Νέα ευρήματα από τη ζώνη του Γαβροβου στα όρη του Βάλτου... (Γάβροβο όρος) κοντά στο Αυλάκι ...
Ηώκαινον (54 εκατομμύρια χρόνια πριν) ... Νουμουλίτες - Nummulites (Γένος πρωτόζωων της τάξης των τρηματοφόρων) ... επιφανειακά ευρήματα


Το να τρως τη σκόνη με τη σέσουλα και να σε πονάνε τα χέρια σου μετά από ώρες διπλής κοπής και λείανσης ενός απολιθώματος (15 cm X 11 cm), αξίζει τον κόπο, όταν τελικά βλέπεις το αποτέλεσμα .... Nummulites από τη ζώνη Γαβροβου στα όρη του Βάλτου ......